Vær klædt på til generalforsamlingen torsdag d. 26/4 kl. 18.00 i klublokalet! Se resultatopgørelsen for 2017 (regnskabet) og budgettet for 2018 HER.
På gensyn til generalforsamlingen.