Hvert år i december måned skal vi indberette klubbens medlemstal i forskellige aldersgrupper til Badminton Danmark.
Som medlemmer i 2018 regnes alle, der har betalt kontingent i mindst 3 måneder i løbet af 2018. Man  behøver således ikke være medlem lige nu for at tælle med i medlemstallet 2018.
Se de seneste års medlemsudvikling i LBK her https://www.lindholmbadmintonklub.dk/lbks-historie.html?id=273

Det er tydeligt for alle, der kommer i klubben, at antallet af ungdomsspillere er steget markant i de sidste to sæsoner, nemlig fra 87 i 2017 til 104 i 2018. Baggrunden for det, er utvivlsomt den helt fantastiske indsats, der er blevet gjort af USU, ungdomstrænerne, godt støttet af en flot opbakning fra mange forældre. Og tak for det!

Måske lidt overraskende har den procentvise stigning imidlertid været lidt større hos voksne over 18 år. Her var vi i 2017 159 og i 2018 199 der har været medlem i mindst 3 måneder.