Generalforsamling d. 10/4 2019 kl. 18.30 i LBK's klublokale. 
Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være klubbens formand, Lars Skov, i hænde senest onsdag d. 27. marts 2019.

Evt. indkomne forslag OG klubbens reviderede regnskab for 2018 offentliggøres på klubbens hjemmeside senest onsdag d. 3. april 2019.
Medlemmer over 16 år er valgbare og har stemmeret.

Generalforsamlingen afholdes iflg. klubbens vedtægter med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formand
 3. Beretning fra seniorspilleudvalgsformanden.
 4. Beretning fra ungdomsspilleudvalgsformanden.
 5. Beretning fra kassereren.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af seniorspilleudvalgsformand.
 10. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand.
 11. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 12. Valg af mindst 2 seniorspilleudvalgsmedlemmer.
 13. Valg af mindst 2 medlemmer til ungdomsspilleudvalget.
 14. Valg af revisor.
 15. Valg af revisorsuppleant.

Se klubbens aktuelle vedtægter på www.lindholmbadmintonklub.dk