Prisen for "Årets vækst forening" gives til en forening, 

  1. der i de seneste 3 år har fået flere medlemmer og flere frivillige, 
  2. har sat nye aktiviteter igang
  3. eller har arbejdet med at udvikle de eksisterende, så de bliver mere fleksible eller bedre rammer medlemmernes ønsker.

Især udviklingen i ungdomsafdelingen med flere medlemmer og et fantastisk engagement i forældregruppen, har haft betydning for at valget faldt ud til LBK's fordel (pkt. 1 og 2). Jævnlig fællesspisning/møde med børn/unge og forældre er et eks. på en ny aktivitet ved siden af badminton.

Men også klubbens alternative måde at arbejde med "fællestræning for voksne motionister" på (pkt. 2 og 3) er en succes, det netop fokuserer på "fleksibilitet og medlemmernes ønsker". I den forbindelse må vi ikke glemme LBK's booking-tilbud til voksne badmintoninteresserede, der er interesserede i blot at spille badminton af og til. 

Gitte Paulsen og Lene Milwertz m.fl. deltog i DGI Nordjyllands årsmøde og var med til at modtage det synlige bevis på prisen som "Årets vækst forening 2019"