LBK klublok logoer 09.16Alle priser er årlig i en toårig aftale.

 1. Banner på bookingsiden: 400 kr. 
 2. Banner på hjemmesiden: 800 kr. 
 3. Metalskilt i klublokalet: 1000 kr. (se foto nederst).
 4. Fast skilt på endevæg i hallen (075h x 400b): 6250 kr. (Se præsentation af tilbudet - udprint evt.)
 5. Fast skilt på endevæg i hallen (075h x 200b): 4500 kr. (Se præsentation af tilbudet - udprint evt.)
 6. Kombination af ovenstående forhandles med bestyrelsens sponsor afd.
 7. Tøjsponsorater forhandles med bestyrelsens sponsorafd.

BEMÆRKNINGER:

 • Alle aftaler forhandles, afsluttes og administreres af bestyrelsens sponsoransvarlige,
  Ole Ingby. Men alle er naturligvis velkomne til at give Ole et tip om en mulig sponsoraftale.
 • Udgifterne til tryk, materialer m.v. afholdes normalt af LBK.
  Derfor laver vi altid 2 årige aftaler, således at klubben får fuldt udbytte af aftalen 2. år og senere.
 • Vedr. trøjesponsorater:
  • Trøjesponsorater senior sælges kun op til en sæsonstart, når SSU og bestyrelsen vurderer,
   at der kan afsættes trøjer til alle senior-turneringsspillere (50-60) med egenbetaling.
   Trøjerne er således spillerens ejendom, men spillerne er forpligtet til at spille kampe i trøjerne.
  • Trøjesponsorater til ungdomshold sælges kun op til en sæsonstart, når USU og bestyrelsen
   vurderer, at der kan afsættes T-shirts til alle ungdomsspillere. Spillerne er forpligtet til at
   halreklameskiltevæg okt. 2013 webformatspille kampe i trøjerne.
  • Tøjet skal bruges i mindst 2 år.

August 2016
Ole Ingby
Bestyrelsens sponsoransvarlig